facebook

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Υπεγράφη απόφαση που ρυθμίζει τα θέματα σχετικά με το στατικό έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών.

Παράταση προθεσμιών για τις εκπτώσεις του ενιαίου ειδικού προστίμου στα αυθαίρετα

 


Αθήνα, 02 Απριλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, η απόφαση που ρυθμίζει τα θέματα σχετικά με το στατικό έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών, οι οποίες υπάγονται στο νόμο για την προστασία και τον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος.
 
Συγκεκριμένα, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την απαίτηση μελέτης στατικής επάρκειας, το περιεχόμενο αυτής, η διαδικασία υποβολής της, καθώς και η διαδικασία ενίσχυσης του κτηρίου στις περιπτώσεις στατικής ανεπάρκειας.
 
Υπενθυμίζεται ότι η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας, στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ενιαίου ειδικού προστίμου κατά 10%. Εφόσον προκύψει από τη σχετική μελέτη η ανάγκη στατικής ενίσχυσης, προβλέπονται σημαντικές μειώσεις του προστίμου που φτάνουν το 70%, ανάλογα με τις περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.
 
Επιπλέον, τις προσεχείς ημέρες, θα κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή, στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας για τη Θαλάσσια Χωροταξία», σχετικά με την παράταση των προθεσμιών για τις εκπτώσεις του ενιαίου ειδικού προστίμου. Ειδικότερα, θα παραταθεί μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2018 η έκπτωση του 20% του πρώτου εξαμήνου, προκειμένου να εκδοθούν οι απαιτούμενες πράξεις για την εφαρμογή του νόμου.
 
Από το Γραφείο Τύπου

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40120#

Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

«Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ» 90% η επιτυχία μας στο πρώτο στάδιο!


Καθώς το πρώτο στάδιο του προγράμματος Εξοικονομώ έκλεισε για την περιοχή της Αττικής, από το σύνολο των φακέλων που ανέλαβε το γραφείο μας, το 90% αυτών πήρε πρωτόκολλο, για το επόμενο βήμα για την υπαγωγή τους στο «Εξοικονομώ II», εξασφαλίζοντας το συνολικό επιδοτούμενο πόσο τον 81606,45€
Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε με σκληρή δουλειά ακολουθώντας τις αρχές που έχουμε θέσει. Καθ’ όλη την διάρκεια της προετοιμασίας των φακέλων όλα έγιναν με μεθοδικότητα μέχρι που φτάσαμε στην οριστική υποβολή των φακέλων, πετυχαίνοντας τον στόχο μας.
Tο αποτέλεσμα αυτό ήρθε μέσα από ένα πληροφοριακό σύστημα με πολλά προβλήματα και καθυστερήσεις το οποίο έπρεπε να αντιμετωπίσουμε.

Το γραφείο μας επιδιώκει καθημερινά να αποτελεί μια αξιόπιστη και επιτυχή επιλογή συνεργασίας για τον κάθε του πελάτη.
Τεχνικό Γραφείο Ωρωπού *Αγγελική Χονδροκώστα
(Πολιτικός Μηχανικός & Συνεργάτες)

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

Έγινε ανάρτηση των Δασικών Χαρτών για της περιοχές Συκάμινου, Νέων Παλατιών, Καλάμου, Ωρωπού, Σκάλας Ωρωπού και Μαρκόπουλου Ωρωπού.

Πατήστε εδώ για να δείτε το δασικό χάρτη στην περιοχή σας.

Από σήμερα και για τις επόμενες 105 ημέρες οι πολίτες θα πρέπει να ελέγξουν στον χάρτη αν η περιουσία τους αποτυπώνεται ως δασική, προκειμένου στη συνέχεια να κάνουν χρήση των εργαλείων που τους παρέχει ο νόμος.

Αν το οικόπεδο εμφανιστεί να είναι δασικό, τότε θα πρέπει να υποβάλει αντίρρηση.


META THN ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ 
ΟΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ- ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ
Για να κατοχυρωθεί η αντίρρηση, ο πολίτης θα πρέπει να πληρώσει ένα ποσό, ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης. Πέρα από την αντίρρηση, τα υπόλοιπα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι η αίτηση πρόδηλου σφάλματος και η αίτηση εξαγοράς ή χρήσης έκτασης δασικού χαρακτήρα για γεωργική καλλιέργεια.
Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο Ανάρτησης Δασικών Χαρτών και Υποβολής Αντιρρήσεων ή Υποβολής Αιτήσεων Διόρθωσης Πρόδηλων Σφαλμάτων στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε., με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας. Αιτήσεις διόρθωσης προδήλου σφάλματος μπορούν να κατατεθούν και στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την κατάθεση αντιρρήσεων – ενστάσεων επί των δασικών χαρτών, όλες τις σχετικές μελέτες (πχ τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες ΕΓΣΑ'87 , φωτοερμηνεία) και την πλήρη υποστήριξη της ένστασης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, συνεργαζόμενοι με άλλες ειδικότητες όπου απαιτείται (δασολόγους, νομικούς κλπ).
Προϋποθέσεις και απαραίτητα δικαιολογητικά.
Προκειμένου να υποβάλετε αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη, υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα:
Α. Να συμπληρώσετε τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας σας, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων,
Β. Να συμπληρώσετε μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ ’87) των κορυφών του πολυγώνου / γεωτεμαχίου, που περικλείει την έκταση, της οποίας αμφισβητείται ο δασικός/χορτολιβαδικός χαρακτήρας, σύμφωνα με τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη.
Γ. Να καταβάλλετε το ειδικό τέλος για την υποβολή αντίρρησης.
Με την ολοκλήρωση υποβολής αντίρρησης θα λάβετε Αποδεικτικό Υποβολής Αντιρρήσεων.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
Εντός της συνολικής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων δηλ. έως τη λήξη της προθεσμίας και για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ ταχυδρομικώς, τα παρακάτω στοιχεία σε έντυπη μορφή:
Α. Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του, όπως αυτό παράγεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων, αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
Β. Τα στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον (υπό μορφή απλών φωτοαντιγράφων).
           Ενδεικτικά:
           1) Εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, όπως: κυριότητα, υποθήκη και δουλείες (προσωπικές δουλείες: επικαρπία, οίκηση και πραγματικές δουλείες: δουλεία οδού, ξυλεύσεως, βοσκής, αντλήσεως ύδατος κ.λπ.)
           2) Ενοχικά δικαιώματα, όπως: μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, χρονομεριστική μίσθωση, προσύμφωνο πώλησης – δωρεάς ακινήτου κ.α.
           Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύονται από δημόσια έγγραφα, όπως είναι τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι δικαστικές αποφάσεις, τα παραχωρητήρια, οι πράξεις τακτοποίησης, οι αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λπ.
           Σημειώνεται ότι για τη μίσθωση απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο, ενώ για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου, απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και όχι μεταγραφή.
         Στην περίπτωση περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλων νομικών προσώπων είναι απαραίτητη η επισύναψη καταστατικού ίδρυσης/σύστασης, στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
         3) Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.
Γ. Αντίγραφο του Αποδεικτικού Πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους, που εκτυπώνεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.
Δ. Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
Ε. Φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους σε περίπτωση πληρωμής σε τραπεζικό κατάστημα.
Στην περίπτωση που τρίτος καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται εξουσιοδότηση (με το γνήσιο της υπογραφής), ενώ στην περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η αντίρρηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του ενδιαφερόμενου για το δασικό/χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης (διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια, φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.λπ.), τον οποίο αμφισβητεί.
Στο φάκελο ταχυδρομικής αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

8 Μαρτίου θα ανοίξει τελικά, η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο νέο «Εξοικονομώ»

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 8 Μαρτίου θα ανοίξει τελικά, η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο νέο «Εξοικονομώ»
Το γραφείο μας, διαθέτοντας σημαντική εμπειρία τόσο διαχειριστικά όσο και κατασκευαστικά, αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα . 
Πιο συγκεκριμένα


Το τμήμα μηχανικών - ενεργειακών επιθεωρητών αναλαμβάνει :
• υπηρεσίες συμβούλου έργου
• την αναζήτηση των βέλτιστων τεχνικοοικονομικά ενεργειακών παρεμβάσεων
• την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών
• τη σύνταξη εντύπου παρεμβάσεων & προϋπολογιστικού κόστους
• την αναζήτηση προσφορών
• την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα
• την έκδοση των απαιτούμενων αδειών , λοιπών μελετών, ενημερώσεων στο ΙΚΑ κτλ
• την παρακολούθηση και συντονισμό των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης
Το μέγιστο ύψος της επιδότησης,( 250 €/τμ επιφάνειας κύριας χρήσης με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων τις 25.000 € με ΦΠΑ). δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% του επιλέξιμου κόστους. Δηλαδή στην περίπτωση που κάποιος εξαντλήσει το μέγιστο προϋπολογισμό και πληροί τα κριτήρια της μέγιστης επιχορήγησης, δεν μπορεί να λάβει περισσότερα από 17.500 ευρώ
Επιπλέον επιχορηγούνται τα υπόλοιπα σε ποσοστό 100%
*Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια 2 ενεργειακών επιθεωρήσεων
*Αμοιβή συμβούλου έργου
*Αμοιβή για μελέτες – εγκρίσεις (όπως πχ για έγκριση άδειας μικρής κλίμακας, για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου)
Τα ποσά καλύπτονται στο τέλος των παρεμβάσεων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Οι παρεμβάσεις , που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του ενεργειακού επιθεωρητή και αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπτόμενα με διπλούς υαλοπίνακες
Καλύπτεται και η αντικατάσταση μόνο του υαλοπίνακα (εφόσον καλύπτεται η απόδοση σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ) του κουφώματος.
Δεν καλύπτονται οι εσωτερικές είσοδοι σε διαμερίσματα (πόρτες ασφαλείας κτλ).
Καλύπτονται με συμπληρωματικά ποσά εργασίες για τέντες, σκίαση, ρολλά κτλ.
Καλύπτεται η αντικατάσταση εξώπορτας σε πολυκατοικία καθώς και των κουφωμάτων κλιμακοστασίου.
Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπτόμενα με διπλούς υαλοπίνακες
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
Τοποθέτηση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας & pilotis
Τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης
Τοποθέτηση θερμομόνωσης στεγών
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ
Αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με νέο υψηλής απόδοσης
Δεν καλύπτονται σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, δεξαμενές πετρελαίου κτλ.
Καλύπτεται η αντλία θερμότητας για την υποβοήθηση του συστήματος θέρμανσης και ZNX. Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2, απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτιρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).


Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

28 Φεβρουαρίου ανοίγει το νέο «Εξοικονομώ»

Ο αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Σταθάκης, υπέγραψε χθες τη σχετική απόφαση για την προκήρυξη του προγράμματος.
Το νέο «Εξοικονομώ» θα παρέχει επιδοτήσεις που θα αγγίξουν ακόμη και το 70% του κόστους επένδυσης (ανάλογα με το ατομικό-οικογενειακό εισόδημα) και άτοκα δάνεια σε νοικοκυριά για ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, χρηματοδοτεί παρεμβάσεις με «στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα».
Οι διαθέσιμοι πόροι ανέρχονται σε περίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κεφαλαίων, αναμένεται να ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ.


Ποιους αφορά

Στο πρόγραμμα θα εντάσσονται μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία. Αυτά πρέπει να έχουν ατομικό (για άγαμο) ή οικογενειακό (για έγγαμο) εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 40.000 και 50.000 ευρώ, αντίστοιχα. Το ακριβές ποσοστό επιδότησης εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο ενδιαφερόμενος.
Προτεραιότητα δίνεται στην ένταξη οικογενειών με παιδιά (5% για κάθε ανήλικο μέλος – έως και 2 παιδιά) και νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα. Για όσους έχουν ατομικό εισόδημα από 35.000 έως 40.000 ή οικογενειακό από 45.000 έως 50.000 αντίστοιχα (7η κατηγορία, πίνακας), παρότι δεν προβλέπεται επιχορήγηση, μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα μέσω της λήψης άτοκου δανείου.
Από τη δράση καλύπτονται μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο. Μία κατοικία θεωρείται επιλέξιμη εφόσον:
Χρησιμοποιείται ως κύρια.
Υφίσταται νόμιμα, δεν είναι αυθαίρετη.
Εχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
Επιθεωρήσεις
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας της κατοικίας, όπως προκύπτει από το ΠΕΑ, με μέγιστο τις 25.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο ΠΕΑ. Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί, και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση. Το κόστος του ενεργειακού επιθεωρητή θα καλύπτεται από το πρόγραμμα εφόσον βέβαια η αίτηση έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

Επιλέξιμες δαπάνες
Οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες:
Αντικατάσταση κουφωμάτων.
Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος, συμπεριλαμβανομένου του
δώματος/στέγης και της πιλοτής.
Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.
Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να:ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων),επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτιρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα,επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτιρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες
Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, από τις 28 Φεβρουαρίου και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος http://exoikonomisi.ypen.gr.
Μάλιστα η αίτηση που αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων που έχουν προταθεί από τον ενεργειακό επιθεωρητή, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
Ακόμη, μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι. 
Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο θα απευθυνθούν, ο οποίος στη συνέχεια θα εξετάζει την πιστοληπτική τους ικανότητα. Σημειώνεται πως στο νέο «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» η λήψη δανείου από κάποιο τραπεζικό ίδρυμα δεν είναι υποχρεωτική.
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτησή τους έως ότου καλυφθούν τα προβλεπόμενα κεφάλαια του προγράμματος ανά περιφέρεια.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής θα κλείνει αμέσως μόλις εξαντληθούν τα κεφάλαια.


Προϋποθέσεις για ένταξη πολυκατοικιών
Για να χαρακτηρισθεί μία πολυκατοικία επιλέξιμη κατοικία, θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
Σε περίπτωση μικτής χρήσης, πρέπει τουλάχιστον το 50% του πλήθους των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και μη) του κτιρίου/συγκροτήματος να χρησιμοποιείται ως κατοικία και να αποτελούν ένα ενιαίο διακριτό σύνολο (π.χ. θέρμανση από το ίδιο σύστημα, καταστήματα στο ισόγειο ή/και στον πρώτο όροφο και διαμερίσματα στους υπόλοιπους ορόφους). Δεν χαρακτηρίζονται όμως ως επιλέξιμες οι υπόλοιπες ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο).
Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων, με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του τμήματος του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να ενταχθούν.
Υποβάλλεται ΠΕΑ που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.
Πραγματοποιούνται κοινόχρηστες παρεμβάσεις.
Οι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται ή δεν θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, συμμετέχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που έχουν δηλωθεί στην απόφαση γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας με ίδια κεφάλαια.
Οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για το νέο πρόγραμμα μέσω ειδικού Help Desk, τηλεφωνικού αριθμού που θα είναι σύντομα σε λειτουργία και από την ιστοσελίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας www.ypeka.gr